Sportovní komplex

Ateliérová tvorba IV.

Vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Josef Kiszka,

Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Kateřina Riedlová, Ph.D.

Místo: Jánské Koupele

Typ: Architektonická studie

Rok: 2017

  •   POPIS
  •   VIZUALIZACE
  •   MODEL
  •   VÝKRESY
  POPIS

Návrh sportovního komplexu je umístěn do středu urbanistického návrhu areálu tenisové akademie a lázní Jánské Koupele. Sportovní hala zajišťuje komplexní sportovní zázemí pro tenisovou akademii. Je dvoupodlažní, hlavními vstupy orientovaná jih-sever.

Zastavěná plocha činí 3190 m2, podlahová plocha 2721 m2. Základní princip haly je založen na jejím umístění. Směrem do centra areálu, prostoru pramenů, je hala orientována hlavním reprezentativním průčelím. To je tvořeno síťovou konstrukcí, která strmě narůstá do plné výšky haly, odkud přechází do plynulé křivky a zelenou plochou navazuje na severní straně na terén. Ze severní strany je tedy hala zakryta pochozí zelenou střechou, která splývá s přírodním parkem a nabízí pohledy do korun stromů a okolí. Je narušena pouze vystupujícím druhým vchodem a několika světlíky. Jižní síťová konstrukce spolu s prosklenou fasádou vytváří pomyslnou venkovní chodbu podél haly, v jejím středu je umístěn hlavní vstup. Tato konstrukce pokračuje do interiéru. Konstrukčně je hala tedy řešena jako skořepina se síťovými žebry.

Druhým principem haly je její zapuštění pod terén, aby její celková výška nenarušovala pohledy do údolí. Třetím principem je pak překlenutí halového prostoru lávkou a vytvoření přímého průchodu skrze halu od jihu k severu.

Po lávce návštěvník vchází do vstupního prostoru se šatnou a recepcí. Z té je na východ umístěna část s kavárnou a jejím zázemí. Na západ prostory pro rehabilitaci, lékaře, masáže a zázemí zaměstnanců. Na recepci si diváci tenisových turnajů mohou zakoupit vstupenky a pokračovat na tribunu kurtů. V hale se nacházejí dva, západní a východní centr kurt vybavený navíc prostorem pro VIP a komentátory.Je zde umístěno také schodiště vedoucí do podzemního podlaží, které slouží pouze sportovcům. Přes filtr šaten, špinavé a čisté chodby, sportovec pokračuje buďto do tělocvičen, nebo na jeden ze dvou kurtů. V tomto podlaží se nachází také technické zázemí komplexu.

  VIZUALIZACE

Pohled během dne

Pohled na osvětlení

Pohled z hlediště

  MODEL
  VÝKRESY

Situace

Půdorys NP

Půdorys PP

Řez

Pohled jižní

Pohled severní