Rezidence

Bakalářská práce

Vedoucí BP: Ing. arch. Aleš Student

Konzultant BP: Ing. Hana Ševčíková Ph.D.

Vedoucí studie: Doc. Ing. arch. Josef Kiszka,

Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Kateřina Riedlová, Ph.D.

Místo: Jánské Koupele

Typ: DSP, Architektonická studie

Rok: 2018

  •   POPIS
  •   MODEL
  •   VÝKRESY
  POPIS

Úkolem mé bakalářské práce bylo vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a zpracování architektonického detailu. Bakalářská práce je pokračováním mé studie rodinného domu z předmětu Ateliérová tvorba IV. V rámci ateliéru IV. jsem také vytvořil studii tenisové haly. Oba tyto objekty jsou umístěny do urbanistického návrhu areálu tenisové akademie a lázní Jánské Koupele.

Řešený dům je jedním z 12 rodinných domů nacházejících se v areálu na severovýchodně orientovaném svahu. Rezidence je navržena jako jednopodlažní objekt podélného půdorysu. Zastavěná plocha činí 350 m2, užitná plocha 292 m2. Návrh má 3 základní prvky: podél východní fasády je dlouhá terasa „chodba“, ke které přiléhá plavecký bazén. Na terase se nachází hlavní vstup a také se zde prosklenou fasádou otevírají obytné místnosti. Dále má vila zatravněné zastřešení navazující částí na stoupající terén. Poslední prvek tvoří propojení východní a západní fasády. Je tomu tak u obývacího pokoje, kde je možno velkou část prosklení na obou stranách zasunout. Prostor se tím zcela otevírá do krajiny.

Dispozice domu je rozdělena do tří zón. V jihovýchodní části domu se nachází technická zóna. Ta je tvořena garážovým stáním pro dva automobily, technickou místností, skladem, šatnou a místností pro domácí práce. Střed domu tvoří společenská zóna. Přes vstupní halu se vstupuje do koupelny, domácí tělocvičny a také do obývacího pokoje spojeného s jídelnou a kuchyní. Z obývacího pokoje se pokračuje do pracovny a dále chodbou navazuje klidová část domu. Klidová část se nachází na severozápadní straně domu. Skládá se z dvou pokojů, koupelny a hlavní ložnice se svou koupelnou a šatnou.

Pro vypracování architektonického detailu jsem si zvolil vchodové dveře. Vytvořil jsem 3 varianty. První prosklenou, druhou s dýhovanými dveřmi a bočními okny. Třetí nahrazuje okna dýhovanými panely. Z těchto variant jsem zvolil variantu druhou. V rámu dveří jsou umístěny ve výšce očí moduly pro komunikaci, ve výšce klíčové dírky, pohybové čidlo, zvonková tlačítka a snímač otisku prstů. Domovní číslo je vypískováno do bočního okna dveří. Nad vchodovými dveřmi je navrženo osvětlení, které se spouští dle pohybu. Tvoří jej několik obdélníkových led světel zabudovaných do střešní konstrukce. Druhé světlo má podobu pásu po délce celé čelní fasády, které je možné regulovat od náladového až po plné osvětlení terasy.

  MODEL
  VÝKRESY

Situace

Studie

Dokumentace

Pohled severovýchodní

Pohled severozápadní

Řez