Polyfunkční dům

Ateliérová tvorba I.

Vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Josef Kiszka,

Ing. arch. Martin Nedvěd, Ph.D., Ing. arch. Kateřina Riedlová, Ph.D.

Místo: Ostrava

Typ: Architektonická studie

Rok: 2016

  •   POPIS
  •   VIZUALIZACE
  •   MODEL
  •   VÝKRESY
  POPIS

Studie se zabývá prolukou nacházející se na Havlíčkově nábřeží nedaleko mostu Miloše Sýkory v Moravské Ostravě.

Proluka je v současné době neadekvátně využita, slouží pouze jako parkovací plocha. Proto návrh počítá s odstraněním této plochy, zacelením proluky bloku a ve vzniklém dvoře vytvoření klidového prostoru zaplněného zelení. Při vytváření tvaru samotné budovy bylo záměrem zdůraznit její roh a uvést tak pohled z nábřeží do ulice Kostelní, která zde začíná. Docílilo se toho zkosením hrany a úskokem prvních dvou nadzemních podlaží od ulice. Úskokem zároveň navazuje polyfunkční dům na předsunuté balkóny vedlejší budovy. Aby při pohledu z ulice opticky pokračoval v římsách obou přilehlých budov byla odsunuta hmota 6. NP a vytvořila se zde prostorná terasa.

Jako přidanou funkci obytného domu je zamýšleno komerční využití. Tudíž se ve východní části nástupního podlaží a podzemního podlaží vytvořila otevřená prodejní plocha. Obytná část domu má k dispozici v podzemním podlaží automatickou garáž, v nástupním podlaží sklepní kóje, technické místnosti a průchod do dvora. Samotné byty se nachází od 2. NP po 6. NP. 3.-5. NP je tzv. typické podlaží, tvoří jej tři byty (4+kk, 3+kk, 2+kk). 2. NP. je totožné pouze s tím rozdílem, že obývací pokoj středního bytu je menší o již zmíněné uskočení. 6. NP tvoří pouze 2 byty (4+kk, 3+kk) avšak s rozměrnou terasou.

Návrh fasády je přizpůsoben celkovému rázu bloku. Inspirován je především sousední moderní budovy polikliniky a bylo využito stejného motivu vysokých oken. Ty jsou umístěny podle pravidelného rastru s jednoduchými či dvojitými mezerami mezi nimi.

  VIZUALIZACE

Pohled na polyfunkční dům z nábřeží

Pohled z východu

  MODEL
  VÝKRESY

Situace

Půdorys 1.NP

Půdorys 3-5.NP

Řez A

Pohled severovýchodní

Pohled jihovýchodní