Ohniště

Architektonické modelování II.

Vedoucí práce: MgA. Libor Novotný, Ph.D.

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Typ: Architektonická studie

Rok: 2017

  •   POPIS
  •   MODEL
  •   BETON
  POPIS

Tématem semestrální práce předmětu Architektonické modelování II. byla drobná architektura – boží muka.

Mou práci jsem umístil na zříceninu hradu Rožnov, která se nachází nedaleko mého bydliště. Zvolil jsem zříceninu, protože se s ní váže pestrá historie a toto místo je mi velmi blízké. Motiv mé tvorby božích muk je oheň. Toto je založené na události z roku 1539, kdy byl hrad pobořen a vypálen. Jako další motiv posloužil fakt, že se na tomto místě těžilo stříbro.


Na základě těchto motivů doplňuji zříceninu o ohniště, které moderní formou ctí a odkazuje k historii místa. Ohniště navrhuji oválné, tvořené polygony, mírně se svažující ke svému středu. Průměr má přibližně 4 metry a je umístěno na vrcholu kopce několik metrů od zbytků středověké brány. Ohniště je vyrobeno ze světle šedého betonu FixCrete od firmy Gravelli, odolného v klimatickým podmínkách. Po hranách polygonů probíhají žíly vyplněné betonem se stříbrným pigmentem, který odkazuje k místní těžbě stříbra.

  MODEL
  BETON