Městský dům

Diplomová práce

Vedoucí DP: Ing. arch. Zdeněk Trefil

Oponent DP: Blanka Oplatek dipl. Architekt ETH/SIA

Místo: Malacky, Slovensko

Typ: Architektonická studie

Rok: 2020

  •   POPIS
  •   VIZUALIZACE
  •   MODEL
  •   VÝKRESY
  POPIS

Diplomová práce je zpracována na základě urbánní analýzy města Malacky. V současné době je městské centrum silně dopravně zatíženo. Výsledkem analýz je koncepce dopravního řešení s odkazem na plánovaný obchvat města a koncepce doplnění struktury. Cílem práce je jasné vymezení vstupu do prostoru centra, zklidnění dopravy, upřednostnění chodců a propojení existujícího Klášterního náměstí s navrženým veřejným prostorem kulturního centra a s Mírovým náměstím.

Návrh městského domu svým půdorysem odkazuje na původní historickou zástavbu respektováním původní hranice bloku. Stejně jako historická zástavba vytváří vnitřní dvůr, který je ale naopak zapojen do veřejného prostoru třemi průchody. Hmota domu výškově navazuje na sousední hotel a zdůrazňuje významné nároží ulice Záhorácké – Mírové náměstí uskočením prvního podlaží.

První nadzemní podlaží tvoří komerční parter/dvůr. Statická doprava je řešena podzemním parkovištěm. Ve 2.NP se nachází bytové prostory přístupné z pavlače navazující na střešní komunitní zahradu. V západní části objektu se nacházejí sdílené kancelářské prostory. Ve 3.-4.NP se nachází stejné rozložení bytových jednotek.

Uliční fasády 2.-4.NP jsou opláštěny perforovanými panely z materiálu Cor-Ten. Panely jsou v místech okenních otvorů skládací a při uzavření vytvářejí tepelný, světelný i intimní filtr bytovým prostorům. Hustota otvorů perforace panelů závisí na orientaci, tepelné zátěži a charakteru prostoru. Vzor perforace panelů odkazuje na tvorbu architekta Jurkoviče v okolí Bratislavy i v samotném městě Malacky z 30. let 20. století.

Fasády ze strany dvoru 2.-4.NP navazují na filozofii zeleného dvoru, a to nerezovými sítěmi s popínavými rostlinami. Ty tvoří svislé pruhy zakrývající vstupy do jednotlivých bytů z pavlače a tvoří tak částečné závětří.

  VIZUALIZACE

Pohled na městský dům přes Mírové náměstí

Pohled na jižní fasádu

Pohled z pavlače

  MODEL
  VÝKRESY

Situace

Půdorys 1.NP

Půdorys 2.NP

Řez A

Řez B

Pohled severní