Městská knihovna

Ateliérová tvorba V

Vedoucí práce: Ing. arch. Igor Krčmář

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Typ: Architektonická studie

Rok: 2018

  •   POPIS
  •   MODEL
  •   VÝKRESY
  POPIS

Předmětem studie je návrh přístavby a rekonstrukce městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm. Studie je zpracována podle zadání již proběhlé urbanisticko-architektonické soutěže vyhlášené vedením města.

Hlavní myšlenka návrhu spočívá v zachování charakteru stávající budovy jako dominantní vily. Přístavba knihovny je proto umístěna do podzemí. Tvoří ji podzemní podlaží přístupné přes venkovní schodiště a navazuje na komunikační prostor stávající budovy.

Venkovní schodiště klesá o 4 metry pod úroveň terénu, kde spolu s předprostorem přístavby utváří místo oddělené od ruchu ulice a slouží jako amfiteátr a venkovní čítárna. Také spolu s vnitřním atriem plní funkci hlavního prosvětlení podzemního podlaží. To je doplněno mnoha světlíky v zelené střeše přístavby.

V podzemním podlaží se nachází foyer, přednáškový sál a literární kavárna. Tato část může být oddělena od zbytku knihovny posuvnými stěnami. Zbytek podlaží tvoří oddělení pro dospělé, technická část a oddělení pro zpracování fondů.

Stávající budova je jen mírně stavebně upravena. Přestavba se týká především propojení komunikačního prostoru s přístavbou, otevření a změna uspořádání prostorů a odstranění ramp před vstupem. Bezbariérovost vstupu je zajištěna zásuvnými schody a dále pak celé knihovny výtahem přitisklým k severnímu průčelí. Současný objekt slouží v prvním a ve druhém nadzemním podlaží dětskému oddělení. V západní části druhého podlaží jsou umístěny kanceláře programových a odborných pracovníků. Ve třetím podlaží pak zázemí pro zaměstnance, ředitel spolu s ekonomem. Návrh přístavby se snaží citlivě respektovat povahu historické budovy a utvářet s ní jeden funkční celek, který slouží nejenom pro půjčování knih, ale jako prostor pro setkávání lidí vzdělávání, diskuze.

Podklady pro studii poskytlo město Rožnov pod Radhoštěm. Děkuji architektovi města panu Ing. arch. Janu Horkému.

  MODEL
  VÝKRESY

Situace

Půdorys PP

Půdorys 1-3.NP

Řez A

Pohled východní

Pohled severní