Kulturní centrum

Vedoucí práce: Ing. arch. Zdeněk Trefil

Místo: Malacky, Slovensko

Typ: Architektonická studie

Rok: 2019

  •   POPIS
  •   VIZUALIZACE
  •   MODEL
  •   VÝKRESY
  POPIS

Konceptem studie je posílení kulturního významu je ndé ze dvou hlavních historických os města Malacky nedaleko Bratislavy. Návrhem je ulici Zámeckou, která je dnes přerušená železničním koridorem, opět propojit podchodem a doplnit kulturním centrem.

V rámci studie je zpracována revitalizace ulice Zámecká a návrh kulturního centra. Kulturní centrum je umístěno na rohové parcele při souběhu ulic Radlinského a Zámecké. Na této parcele se v současné době nachází budova bývalého městského úřadu. Ta je v návrhu bourána.

Kulturní funkce centra je orientována k Zámecké ulici – vstup do foyer přes předsunutý baldachýn, dále do multifunkčního sálu s teleskopickým hledištěm a možností rozšíření sálu pro konání plesů. Vstup do zázemí sálu a jeho zásobování je řešeno z boční ulice navazující na ulici Radlinského.

Na ulici Radlinského je pak orientována komerční funkce v podobě pasáže, která je doplněna o dvoupodlažní kavárnu na nároží pozemku. Kavárna je umístěna v samostatné hmotě, která navazuje na budovu pouze střechou. Vzniká tak průchod do předprostoru kulturního centra a také průhled od klášterní bašty na synagogu. Na nároží se také nachází památník vojáků první světové války a 100 letá lípa.

Půdorysný tvar budovy písmene „U“ vytváří předprostor určený ke konáním kulturních akcí a sloužící jako letní scéna. Předprostor je vizuálně propojen přes zámeckou ulici na prostor u hotelu Atrium a obchodního domu stejnou úpravou povrchů. Povrch je dělený do modulu 6x6m reflektující konstrukční systém a rastr fasády kulturního centra. Jako povrchová úprava se střídá beton, zatravňovací dlaždice a travnaté plochy. Pod částí předprostoru a budovou kulturního centra je navrženo podzemní parkování s vjezdem u hotelu Atrium.

  VIZUALIZACE

Ptačí perspektiva

  MODEL
  VÝKRESY

Situace

Půdorys 1.NP

Půdorys 2.NP

Řez

Pohled severozápadní

Pohled jihozápadní