Interiér muzea

Ateliér interiéru

Vedoucí práce: Ing. arch. Lucie Videcká

Místo: Chomutov

Typ: Interiérová studie

Rok: 2019

  •   POPIS
  •   VIZUALIZACE
  •   VÝKRESY
  POPIS

V rámci ateliéru interiéru byla řešena část přízemí budovy oblastního muzea v Chomutově. Zadáním studie bylo modernizovat stávající přednáškové a expoziční prostory, vytvoření kreativní dílny a zpřehlednění vstupní části muzea.

Návrh doplňuje vstupní prostor muzea o recepci, která zde v současné době zcela chybí a návštěvník musí vyčkat příchodu průvodce. Dále podlaží doplňuje z prostorových omezeních alespoň o jedno WC pro osoby se sníženou pohyblivostí. Současné sociální zázemí návštěvníků se nachází v 2.NP. Technické vedení pod stropní konstrukcí vstupu je v návrhu zakryto klenutým podhledem. Klenutí stropu je také reflektováno ve výběru nové betonové dlažby.

Ze vstupní chodby návštěvník pokračuje do přednáškového sálu. Prostory na sebe navazují pokračující dlažbou. V prostoru je navrženo 30 míst k sezení na stohovatelných židlích. Severní stěna je určena pro projekce a také opatřena nátěrem k popisování pro účely přednášek.

Výstavní sál je určen pro krátkodobé expozice. Podlahu sálu tvoří parkety v rybinovém vzoru, je navržena jejich renovace. Na stropě se nachází čtyři dřevěné trámy, ty budou zakryty sádrokartonovým podhledem se zabudovaným bodovým osvětlením. Na stěny místnosti jsou navrženy magneticky upevněné kappa desky s vytavovaným materiálem. Dále je zde navržen variabilní výstavní nábytek inspirovaný českým výrobcem master&master.

Poslední navrhovanými místnostmi je kreativní dílna a sklad. Současné rozdělení místností je nahrazeno vestavnou skříní, která obsahuje průchod, uzamykatelné skříňky, umyvadlo a další úložné prostory pro materiál. Skříň reflektuje frézovaným reliéfem vzor rybínové podlahy výstavního sálu. V prostorách dílny je navrženo 10 pracovních stolů s 30 místy. Toto rozmístění je určeno pro práci dětí, při práci dospělých je počet snížen, aby měl každý dostatečný pracovní prostor.

  VIZUALIZACE

Vstupní chodba

Přednáškový sál

Kreativní dílna

  VÝKRESY

Studie

Půdorys

Osvětlení

Pohled severní

Pohled jižní

Pohled západní