Byty Rožnov

Ateliér architektury I.

Vedoucí práce: Ing. arch. Zdeněk Trefil

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Typ: Architektonická studie

Rok: 2019

  •   POPIS
  •   VIZUALIZACE
  •   MODEL
  •   VÝKRESY
  POPIS

Zadáním předmětu ateliér architektury I. byla konverze areálu v Rožnově pod Radhoštěm pro účely bydlení a komerce. Na řešené parcele se v současnosti nachází dvoupodlažní hala s ocelovou vestavbou, která je využívána několika obchody, restaurací a firmou Svět kamenů. Tato společnost zde využívá většinu parcely pro své účely a také zde provozuje podnikovou prodejnu.

Studie na řešeném místě navrhuje zachování pouze ocelové vestavby haly a zbourání všech ostatních konstrukcí. Ocelovou vestavbu navrhuje využít jako nosnou konstrukci zastřešení parkování. K takto vzniklému parkování je navrženo sedm objektů:

Jeden jednopodlažní objekt, který navazuje na zástavbu podél nábřežní ulice a je natočen průčelím ke komunikaci. Objekt takto získává prestižnější umístění u hlavní rožnovské komunikace, to z důvodu jeho určení pro podnikovou prodejnu Světa kamenů. Tato firma si na tomto místě již vybudovala regionálnía mezinárodní věhlas.

Zbylé navržené objekty respektují strukturu oblasti rodinných domů, u které se parcela nachází. Nejblíže k východní hranici parcely přiléhají tři bytové domy s komerčním parterem.

Pro komerci je upravena stávající parkovací plocha, nacházející se na parcele. Dva z těchto bytových domů přímo navazují na kryté parkování z východní strany. Kryté parkování je určeno pro parkování residentů a také je z něj řešeno zásobování kavárny v parteru. Parkování je přístupné z komunikačních prostor přiléhajících domů, stejně tak je přístupná pochůzí zelená střecha. Střecha je využita jako veřejný prostor určený pouze residentům. K západní straně parkování navazují další dva obytné domy. Dále na západ pozemku se nachází poslední obytný dům s obslužnou komunikací a dočasným parkováním pro rezidenty.

V obytných domem je navrženo celkem 41 bytů. Z toho 4 byty 1+kk, 5 bytů 2+kk, 16 bytů 3+kk, 10 bytů 4+kk, 6 bytů 5+k.Domy jsou řešeny jako třípodlažní, s větranou fasádou s dřevěnými latěmi a se zelenou střechou. Na střechách obytných domů je počítáno s umístěním fotovoltaických panelů pro zásobování elektrickým proudem, který bude ukládán do baterii. Generovaný proud bude také ukládán do termo baterii pro ohřev teplé vody. Dešťová a šedá voda bude zadržována, čištěna a využita pro zavlažování parkové zeleně v areálu a také využita pro splachování WC.

  VIZUALIZACE
  MODEL
  VÝKRESY

Situace

Půdorys 1.NP

Půdorys 2.NP

Řez A

Řez B

Pohled severní